Myself

Възможно ли е да виждаш себе си в бъдещето толкова ясно, че дори да се съмняваш, че преживяваш Déjà vu от предишния живот? Вече нещо преживяно, може би... Възможно ли е това да си ти? Възможно ли е да искаш да си?