AMAZING Groove Armada... AGAIN!!!


Нещото което ме...

...побърква, разтройва, надъхва, задържа, прави неузнаваем... необятното, незнайното...
успокоява, развеселява, зарежда... и всичко става по-цветно от всякога, по виртуално от някога... а есента дойде, всичко започва отначало... пак така странно и плахо...

It's unfortunate that when we feel a storm,
we can roll ourselves over 'cause we're uncomfortable

Oh well the devil makes us sin

But we like it when we're spinning, in his grin.

Love is like a sin my love
For the ones that feels it the most

Look at her with her eyes like a flame

She will love you like a fly will never love you, again

Oh, ho..

It's unfortunate that when we feel a storm,
we can roll ourselves over when we're uncomfortable

Oh well the devil makes us sin

But we like it when we're spinning, in his grin.

Oh, ho,..

Love is like a sin my love
For the one that feels it the most

Look at her with her smile like a flame

She will love you like a fly will never love you, again

наистина невероятен трак!